Pravila za show dance, jazz dance, modern and contemporary dance >> Download

 

REGISTRACIONA DOKUMENTA: Prijave - Solo Duo >> Download

 

REGISTRACIONA DOKUMENTA: Prijave - Grupe Formacije >> Download

 

REGISTRACIONA DOKUMENTA: Registracija člana>> Download

 

SEMINAR I ISPIT 31.01.2015. >> Download

 

TEME: Obavezni seminar za sudije 2015. >> Download

 

RASPIS TAKMIČENJA 2013 >> Download

 

STATUT Saveza modernih plesova u BiH >> Download

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK Saveza modernih plesova u BiH >> Download

 

POSLOVNIK o radu skupštine SMP u BiH >> Download

 

SUDIJSKO - KOREOGRAFSKI KOMITET SMP u BiH >> Download

 

PRAVILA PRODUKCIJE SMP u BiH >> Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijesti

  • 22.02.2020. | DRŽAVNO PRVENSTVO BIH
    ( 22-23.06.2019. ) - REZULTATI I ANALIZA SUĐENJA

    Detaljnije...


Facebook stranica

 


Kontakt

Adresa: Jovana Dučića 23A, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 219 023
E-mail: [email protected]